Clemen, Olives-Almendras Maslina

 Clemen, Olives-Almendras

Težina: 140 grama

Manzanillas prva kvaliteta masline punjene sa bademom. Različitih snack koji će ostaviti trag na koji ga mirisati.

Cijena: 19,67 kn po jedinici


jedinica


Clemen: prikaži više proizvoda


Clemen, Olives-Jalapeños
Maslina Maslina Clemen, Olives-Jalapeños
140 grama
Cijena: 19,67 kn

Clemen, Olives-Naranja
Maslina Maslina Clemen, Olives-Naranja
140 grama
Cijena: 19,67 kn
Patenti, licence, zaštitni znakovi i sl.

Clemen, Olives-Naranja
Maslina Maslina Clemen, Olives-Naranja
140 grama
Cijena: 19,67 kn

Clemen, Olives-Jalapeños
Maslina Maslina Clemen, Olives-Jalapeños
140 grama
Cijena: 19,67 kn